Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Відділ освіти Конотопської міської ради
Конотопський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад „Казка”

 

Звіт директора
про роботу Конотопського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка»
Конотопської міської ради Сумської області
у 2016-2017 навчальному році

Доповідь на загальній конференції закладу
Селезньової Світлани Валентинівни

1.Загальні відомості про навчальний заклад

    Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської ради Сумської області.
Форма власності: комунальна.
Юридична адреса: м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 58
Мова виховання та навчання: українська.
Кількість класів / дошкільних груп: 13/4.
Кількість учнів / дітей дошкільних груп у навчальному закладі: 388/114.
Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» є комунальним закладом, який керується у своїй діяльності Законом України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, «Про охорону дитинства», Конвенцією про права дитини, нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, Державним стандартом початкової загальної освіти, Концепцією розвитку закладу, Статутом,  Базовими програмами.
У закладі функціонують 13 класів (386 учнів) та 4 групи дитячого садка (113 дошкільників).

Мережа класів та дошкільних груп

    Адміністрацією закладу та педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження й розвитку дошкільних груп та шкільної  мережі.

Структура контингенту Навчальний рік
Поточний Попередній
Кількість учнів 386 371
Загальна кількість класів: 13 13

 

– загальноосвітніх 9 9
– за педагогічною технологією «Росток» 4 4
Кількість дошкільників 113 112

   Середня наповнюваність класів та дошкільних груп у 2016-2017 році –  – 30 дітей.
Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:
організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
спільна робота з ДНЗ;
контроль відвідування учнями навчальних занять;
організація навчання за індивідуальною формою;
функціонування гуртків;
індивідуальна робота з учнями та батьками;
День відкритих дверей;
надання закладом якісної освіти.

Аналіз руху учнів

Учнів на початок 2016/2017 н.р. Вибуло Прибуло Учнів на кінець 2016/2017 н.р.
384 5 учнів 7 учні 386

    Аналіз причин руху учнів свідчить, що переводи зумовлені зміною місця мешкання родини або пов’язані з переїздами (діти із зони АТО, тощо).
У минулому році за рахунок державного бюджету  працювала  група продовженого дня, яку відвідувало 32 учні 1-А та 2-х класів. Всі діти були  охоплені  гарячим  харчуванням, відвідували гуртки образотворчого мистецтва  «Чарівний пензлик» та художньої праці «Сувенір», дотримувались  режиму  роботи.
Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою.
У навчальному закладі за індивідуальною формою навчався 1 учень (Писанка Софія, учениця 2-В класу)
Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

Діти пільгових категорій

Класи Сироти Під опікою Напівсироти Багатодітні Постраждалі від аварії на ЧАЕС Інваліди Матері-одиначки
1-ші 1 4 7 1 2
2-гі 1 1 7
3-ті 1 4 3 1 1
4-ті 1 1 3 1 2
3 9 14 3 6 7

2.НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА У ЗАКЛАДІ

    Організація навчання у 1-4 класах здійснювалась за навчальними програмами, розробленими відповідно до Типових навчальних планів, що відповідають Державному стандарту початкової загальної освіти затвердженому Міністерством освіти і науки України,   а у дошкільних групах – Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Дитина».
Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні,  обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів та варіативну, якою передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних та групових занять:
курси «Логіка»;
індивідуально-групові заняття;
та наданням додаткових освітніх послуг з курсів: «Англійська мова», «Хореографія», «Каліграфія», як у школі так і в дошкільних групах.
Одним з варіантів розвивальних освітніх програм є педагогічна технологія „Росток”. У кожній паралелі  є класи, що вивчають математику за цією технологією, мають результативність на предметних олімпіадах молодших школярів та конкурсі знавців української мови  ім. П.Яцика.
У старшій групі впроваджується «Розвивальне читання» кандидата педагогічних наук Л.В.Шелестової. Дошкільнята навчаються читати з 3 років, тому що раннє оволодіння читанням – це можливість швидкого інтелектуального розвитку дитини, активізації пізнавальних процесів.
У 2016 році продовжили роботу над реалізацією програми соціально-фінансової освіти «Афлатот» у середній групі. Запропонована програма сприяє соціальній адаптації дітей, пояснює дітям основи реального життя, вчить бути бережливими та ощадними; допомагає досягти добробуту в майбутньому. Вихователі групи провели цікаві заняття, організували екскурсії до підприємств, банків, магазинів та інших державних установ міста.
Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Використання інноваційних технологій навчання як засобу підвищення якості освіти, творчого та інтелектуального розвитку дітей».
Важливе значення надавалося підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проведено 6 засідань педагогічної ради, 5 засідань методичного об’єднання вчителів, 4 засідання творчих груп, консультації для вихователів, теоретичні семінари. Педагоги закладу брали участь у роботі міських методичних об’єднань де обмінювалися досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.
З метою ознайомлення із передовим педагогічним досвідом інноваційного навчального закладу Microsoft Showcase School Britannica Shool, сучасними педагогічними методиками та технологіями; перегляду відкритих креативних уроків з предметів початкової школи 24 листопада 2016 року Зоц О.А. брала участь у Всеукраїнському практичному семінарі “Креативний урок”.
З метою підвищення професійного розвитку, підготовки переходу до «Нової української школи» та ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України» адміністрація закладу та вчитель Базулкіна Г.І. відвідали Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва. Під час робочого візиту педагоги закладу переглянули уроки в класах, які працюють за науково-педагогічним проетом “Інтелект України”.К «Казка» Селезньової С.В., заступника директора НВК «Казка» Кравченко Н.Д. та вчителя початкових класів НВК «Казка» Базулкіної Г.І. з метою підвищення професійного розвитку, розширення кругозору, ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підготовки документації щодо впровадження даного проекту в НВК «Казка» відвідала Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва.К «Казка» Селезньової С.В., заступника директора НВК «Казка» Кравченко Н.Д. та вчителя початкових класів НВК «Казка» Базулкіної Г.І. з метою підвищення професійного розвитку, розширення кругозору, ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підготовки документації щодо впровадження даного проекту в НВК «Казка» відвідала Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва.
Учителі закладу брали активну участь у 8-му інтернет-марафоні від видавничої групи «Основа», стали активними учасниками онлайн-проекту Видавництва “Ранок” «Інтерактивна школа творчого вчителя», провели онлайн-зустріч з радницею міністра освіти України Іванною Коберник та прийняли участь в обговоренні концепції Нової української школи.

Результативність роботи з обдарованими дітьми

   Сприяння інтелектуальному розвитку дітей, удосконалення роботи зі здібними та обдарованими дітьми є пріоритетним напрямом у діяльності педагогічного колективу.
Протягом навчального року велась цілеспрямована робота по виконанню програми «Обдарована дитина». Учні школи брали участь у різноманітних шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах.
Аналіз залучення учнів до гурткової роботи свідчить, що збільшилась кількість школярів, які відвідують гуртки «Мелодія», хореографічний гурток «Сюрприз», «Математичні сходинки», «Юні екологи», гурток з англійської мови «Юний лінгвіст». Слід відзначити плідну працю вчителів Кашук С.О., Немченко О.В., Зоц О.А., Базулкіної Г.І., Шабан І.В. та Щербатюк О.О. у роботі з обдарованими дітьми.
У 2016-2017 навчальному році значних результатів досягли учні нашого закладу у II (міському) етапі предметних олімпіад:

Прізвище, ім’я учня Клас Назва змагання Місце Учитель та керівник гуртка
Білоус Віктор 4-А Предметна олімпіада з математики І Зоц О.А.,

Немченко О.В.

Борисенко Поліна 4-Б Предметна олімпіада з англійської мови ІІІ Шабан І.В.,

Щербатюк О.О.

Король Владислав 4-Б Предметна олімпіада з природознавства ІІІ Базулкіна Г.І. Кашук С.О.,
Кравченко Валерія 4-А Предметна олімпіада з української мови ІІІ Зоц О.А.

   Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.
На виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», у закладі реалізуються практичні заходи щодо закріплення та розвитку статусу української мови:
уроки-подорожі «мовним океаном»;
конкурси виразного читання українських поезій;
інтелектуальні ігри;
тематичні виставки у шкільній бібліотеці;
виховні заходи, тижні української мови.
Учні нашого закладу стали призерами у міському етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу юних знавців української мови  ім. Петра Яцика:

п/п

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Вчитель
1. Рязанцева Олександра 3-Б ІІ Кашук С.О.
2. Кусенко Іван 4-А II Зоц О.А.

   Стабільні результати показують наші школярі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах:
Результативність участі учнів у міських, обласних конкурсах:
міський тур Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» (Грибкова Мар’яна (3-В клас), Майстренко Марія (3-А клас) – переможці конкурсу);
Vвідкритий регіональний фестиваль-конкурс дитячої театральної творчості “Мельпомена&К» (Кусенко Іван, Шаповалова Анастасія (4-А клас) – ІІІ місце);
міський конкурс малюнків та віршів «Хто така мама вустами та очима дітей» (Думенко Емілія (1-В клас) – ІІ місце),
міський конкурс «Інтелектуальний олімп»-Дорошенко Катерина, ІІІ місце (вч. Сулімова О.В.).
У 2016-2017 навчальному році з метою максимального всебічного розкриття особистості учнів,   розвитку їх творчих та розумових можливостей вчителі-предметники, класоводи залучали школярів до участі у Всеукраїнських іграх та конкурсах різноманітного спрямування. Всього було зареєстровано 593  учні (1-4 класів), що становить (154 %) від загальної кількості.
З них:
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок-осінній 2016»  – 139 учнів, «Колосок – весняний – 2017» – 171 учень.
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2016» (грудень)  – 81 учень; «Кенгуру – 2017» (квітень) – 89 учнів.
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» – 34 учні.
Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл» – 15 учнів.
Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер – 2016» – 36 учнів.
Конкурс на кращу творчу роботу україно-канадійської тематики у номінації початкові класи. «Моя сім’я. Звідки мої родичі» – 3 учні.
Змагання з усного рахунку «Прангліміне-2016» – 33 учні.
Стало традицією в початковій школі перед кожними канікулами проводити підсумкові лінійки, на яких вручаються грамоти, дипломи, подяки та цінні призи для учнів-переможців конкурсів, змагань, олімпіад тощо. На кінець навчального року 48 учнів 2-4 класів показали високий результат навчальних досягнень з усіх предметів та були нагороджені Похвальними листами. Учні – переможці II етапу предметних олімпіад за рішенням ради закладу були нагороджені цінними подарунками. Вже традиційно на святі Останнього дзвоника відзначені дипломами «СУЗІР’Я ЮНИХ ЗІРОК» найталановитіші учні 4-х класів.
Відслідковуючи подальше навчання наших дітей у гімназії, можна зробити висновок, що 80% медалістів, переможців олімпіад, турнірів є випускники нашого закладу.
Велике значення для розвитку обдарованостей учнів має і екскурсійна робота, що проводилась у закладі. Наші учні відвідали міський краєзнавчий музей, районну та міську бібліотеки, художню галерею ЦДЮТ, виставки у художній школі, школу мистецтв, переглянули звітні концерти міської музичної школи, здійснили виїзні екскурсії. Це сприяло розширенню світогляду дітей, збагаченню їх інтелекту, розвитку уяви.

Рівень забезпечення підручниками

    Рівень забезпечення підручниками 1-3 класів складало 100%, а 4класів -95% від потреби.
Поповнення бібліотечного фонду, передплата фахових та дитячих періодичних видань  здійснюється за  бюджетні кошти.
У 2016-2017 навчальному році було передплачено:
– дитячі видання:
газети Журавлик, Колосочок, Даїшка;
журнали Куля, Яблунька, Смайлик, ЗІН, Барвінок, Колосок.
– журнали: Практика управління закладом освіти; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України;   Завучу. Усе для роботи; Учитель початкової школи; Практичний психолог. Дитячий садок; Англійська мова в початковій школі; комплект «Дошкільне виховання з додатками»; Безпека життєдіяльності; Розкажіть онуку; Джміль; Палітра педагога.
–  газети: Початкова освіта.
Велася робота із збереження книжкового фонду: радою закладу та органами учнівського самоврядування проводяться загальношкільні рейди з перевірки стану підручників.

3.Кадрове забезпечення навчального закладу

   У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Стратегічним напрямом розвитку закладу є створення умов,  які передбачають  особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток  кожної дитини, формування ключових і предметних компетентностей учнів.
Велику увагу адміністрація навчально-виховного комплексу приділяє якісному добору й розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. Постійно підвищується освітній рівень педагогічних працівників.
З  36 педагогічних працівників закладу в 2016-2017 навчальному році атестовано 6 (що складає 16%):  1 вихователя дошкільних груп, 5 вчителів.

Кількісний склад працівників закладу

Всього Педагогічних працівників Обслуговуючого персоналу
62 37 (з них 1 декретна відпустка) 25

Рівень освіти педагогів:

Всього: Вища освіта
36 33

   91 %

   Стаж педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу становить:

Від 1 до 3 років Від 3 до 10 років Від 10 до 20 років 20 і більше років
3

   8%

12

   32 %

21

    60 %

    Аналіз вікового складу педагогічних працівників показує, що всі вони мають високий рівень творчості та працездатності, це є головною умовою реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Якісний склад вихователів Кількість педагогів Відсоток від загальної кількості
Повна вища освіта 12 80
Освіта на рівні бакалавр
Середня спеціальна освіта 3 20

Аналіз результатів статистичних даних педагогів

Вік педагогів Кількість Відсоток від загальної кількості
20-30 років 1 2,8
31-40 років 4 11,1
41-50 років 21 58,3
51-54 років 4 11,1
54 і більше років 6 16,7

    Учителі-методисти  Немченко О.В., Зоц О.А., Щербатюк О.О. є керівниками міських методичних об’єднань.
Протягом року педагоги закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальношкільних об’єднань та обласних семінарів, навчалися на курсах післядипломної освіти.
Педагоги активно публікуються зі  своїми наробками  в журналі «Розкажіть онуку», на інтернет-сайтах: методичний портал, Учительський журнал оn-line, інтернет-портал  «Урок-ua».
Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Використання інноваційних технологій навчання як засобу підвищення якості освіти, творчого та інтелектуального розвитку дітей».
Важливе значення надавалося підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проведено 6 засідань педагогічної ради, 5 засідань методичного об’єднання вчителів, 4 засідання творчих груп, консультації для вихователів, теоретичні семінари. Педагоги закладу брали участь у роботі міських методичних об’єднань де обмінювалися досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.
З метою ознайомлення із передовим педагогічним досвідом інноваційного навчального закладу Microsoft Showcase School Britannica Shool, сучасними педагогічними методиками та технологіями; перегляду відкритих креативних уроків з предметів початкової школи 24 листопада 2016 року Зоц О.А. брала участь у Всеукраїнському практичному семінарі “Креативний урок”.
З метою підвищення професійного розвитку, підготовки переходу до «Нової української школи» та ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України» директор закладу Селезньова С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Кравченко Н.Д. та вчитель початкових класів Базулкіна Г.І. відвідали Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва. Під час робочого візиту педагоги закладу переглянули уроки в класах, які працюють за науково-педагогічним проетом “Інтелект України”.К «Казка» Селезньової С.В., заступника директора НВК «Казка» Кравченко Н.Д. та вчителя початкових класів НВК «Казка» Базулкіної Г.І. з метою підвищення професійного розвитку, розширення кругозору, ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підготовки документації щодо впровадження даного проекту в НВК «Казка» відвідала Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва.К «Казка» Селезньової С.В., заступника директора НВК «Казка» Кравченко Н.Д. та вчителя початкових класів НВК «Казка» Базулкіної Г.І. з метою підвищення професійного розвитку, розширення кругозору, ознайомлення з науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підготовки документації щодо впровадження даного проекту в НВК «Казка» відвідала Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва.
Учителі закладу брали активну участь у 8-му інтернет-марафоні від видавничої групи «Основа», стали активними учасниками онлайн-проекту Видавництва “Ранок” «Інтерактивна школа творчого вчителя», провели онлайн-зустріч з радницею міністра освіти України Іванною Коберник та прийняли участь в обговоренні концепції нової української школи.
За наполегливу та результативну роботу наші педагоги отримали:
Грамоти Департамента освіти і науки ОДА  – 1
Грамоти відділу освіти – 7
Подяки відділу освіти – 2

4.Управлінська діяльність у навчальному закладі

   Управління школою здійснюється відповідно Закону України «Про загальну середню освіту», Державному стандарту початкової загальної освіти, Концепції розвитку закладу, Статуту,  Базової програми.  У навчальному закладі наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
Концепція розвитку навчального закладу і є основним документом, на якому базується програма розвитку.
Адміністрація закладу організовує і спрямовує:
навчально-виховний процес на особистісне зростання дитини в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Базової програми «Дитина»;
виконання програм міста, області, спрямованих на нові пріоритети розвитку освіти в суспільстві;
вивчення передового досвіду, проведення методичних декад, тижнів, семінарів;
особистісне зростання педагогів у міжатестаційний період,
вмотивування готовності вчителів до інноваційної діяльності;
науково-методичну діяльність закладу: роботу творчих груп, участь вчителів у фахових конкурсах, методичних об’єднаннях, психолого-педагогічних консиліумах, тренінгах, майстер-класах;
виконання програми «Обдарована дитина»;
роботу психологічної служби;
виховну роботу в закладі, зв’язок з позашкільними закладами освіти.
Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією закладу відвідано 128 уроків та 18 занять, проведено індивідуальні консультації з педегогами, перевірено календарно-тематичне планування, поурочні плани, планування занять, робочі зошити учнів з української та англійської мов, систематично перевірялись класні журнали, журнали гурткової роботи та групи продовженого дня, щоденники, вивчено стан викладання курсу «Я у світі», «Віконечко в природу», фізичної культури та основ здоров’я, англійської мови.
Якість освіти учнів – один з показників ефективності керівництва адміністрації, рівня професійної майстерності педагогічного колективу, ефективності проведення уроків, впровадження інноваційних технологій для підвищення результативності навчально-виховного процесу.
Динаміка навчальних досягнень учнів стабільна у порівнянні з попередніми роками
2015-2016 н.р. –  9,2
2016-2017 н.р.  –  9,0  

5.Організація охорони праці та Безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

    Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу», та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.
Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі заступника директора з навчально-виховної роботи Кравченко Н.Д., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул, святкових днів, ремонтних робіт проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці працівників закладу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, уроками та заняттями фізичної культури, уроками інформатики.
У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки. Кожна класна та групова кімната, спортивна зала мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи та садових груп розміщено стенди, книжки-розкладки з правил поведінки, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
У 8 розділі річного плану передбачено заходи щодо попередження травматизму дітей, організовується перегляд вистав, відеофільмів, проводяться години спілкування, конкурси малюнків, зустрічі з працівниками ДАЇ, вивчається курс «Основи здоров’я», проводиться відповідна робота з учителями та вихователями.
Щоденно робітником з обслуговування та ремонту будівль здійснюється огляд класних та групових приміщень.
Приміщення закладу забезпечені вогнегасниками, а коридори – пожежними гідрантами, в яких за бюджетні кошти здійснено часткову  заміну пожежних рукавів з комплектуючими.
Щодо показників стану дитячого травматизму, то травмування по особистій необережності отримала 1 дитина.

6.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

   Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладу обладнані медичний кабінет та ізолятор, працюють дільничний лікар-терапевт та дві медичні сестри Миненко С.К. та Герасимова О.М.
Медичні огляди проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2012 р. №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. У класному журналі відведена окрема сторінка для занесення медичною сестрою даних по групах здоров’я дітей. Відповідно цих списків видається наказ по школі.
Оздоровчими заходами у закладі є:
– щоденна ранкова гімнастика для учнів та дошкільників;
– уроки та заняття фізичної культури три рази на тиждень;
– заняття у хореографічному гуртку;
– вивчення курсу «Основи здоров’я», години спілкування, бесіди про  сприяння здоровому способу життя на батьківських зборах, бесіди медичних сестер, лікаря дитячої поліклініки, перегляд відеофільмів;
– профілактичні медичні огляди,
– проведення щеплення;
– загартування у групах дитячого садка;
– ігри на свіжому повітрі;
– прогулянки та екскурсії;
– оздоровчі заходи у групах дитячого садка;
– дотримання режиму;
– 100% харчування дітей;
– відвідування позашкільних навчальних закладів, басейну.
Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова». Огляди відбуваються за рахунок державного бюджету.
Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення  195  школярів у пришкільному таборі «Сонечко», проведено масові заходи, екскурсії, конкурси.

7.Організація харчування учнів у закладі

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України), іншими нормативними документами.
Згідно з вищезазначеними документами та затвердженого перспективного меню учні 1-х класів та груп дитячого садка забезпечуються 4-х разовим харчуванням,  учні 2-4 класів – сніданками, ГПД-обідом. Гаряче харчування  учнів відбувається згідно графіку у їдальні школи та групових кімнатах. За необхідності, діти забезпечуються дієтичним харчуванням.
Щоденний контроль за організацією харчування учнів 2-4 здійснюється черговим адміністратором, а у дошкільних групах – медичною сестрою та вихователем-методистом (відповідальною особою призначеною наказом).
Організації, що постачають продукти харчування:
у школі – приватний підприємець Стрельчук Н.П.;
у дитячому садку:
– хлібобулочні вироби – Конотопський хлібокомбінат;
– молочні продукти, риба, печінка –ТОВ « Майстерпродукт»;
– яйця, кури – ПП Панченко, Кучеренко, Петренко;
– чай, олія, крупи тощо – ФОП Тарасенко;
– овочі, фрукти, соки – ПП Яременко, Кучеренко, Петренко;
– яловичина, свинина – ТОВ «Конотопм’ясо».
Звільнення дітей пільгових категорії від сплати за харчування здійснюється відповідно до рішення міської ради.

Категорія Школа, % Дитячий садок, %
Малозабезпечені 100 100
Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС
Діти-інваліди 100 100
Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 100 100
Діти з багатодітних сімей 50
Діти, батьки яких перебувають у зоні АТО 100 100

Учні та дошкільнята 100% забезпечені харчуванням (497 дітей).
Батьківська плата за харчування:
– 1 учня у 2-4 класах складає 14 грн. – 6 грн. (та 8 грн. з місцевого бюджету);
– І молодша група – 22 грн. – 14 грн. 50 к. (та 7 грн. 50 коп. з місцевого бюджету);
– ІІ молодша, середня, старша групи та класи 6-річок – 26 грн. – 16 грн. 50 коп. (та 9 грн. 50 коп. з місцевого бюджету).
Навчальний заклад укомплектований штатом кухарів та підсобним робітником. Поточні ремонти у приміщеннях їдальні та харчоблоку, ремонт та заміна технологічного обладнання, заміна посуду здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та коштів приватного підприємця Стрельчук Н.П. Заміна посуду для шкільної їдальні щороку проводиться приватним підприємцем, а у дошкільних групах та перших класах за кошти міського бюджету. Технологічне обладнання харчоблоку у задовільному стані, придбано за бюджетні кошти 2 електричні плити, жарова шафа, стелаж.
Протягом року радою закладу, працівникам СЕС, захисту прав споживачів здійснювалися перевірки організації та якості харчування.

8.Матеріально-технічна база навчального закладу

Адміністрація, батьки та педагогічний колектив приділяють велику увагу створенню оптимальних умов для навчання та виховання дітей, естетичного вигляду як внутрішніх приміщень, так і території закладу, її озелененню. Згідно Розпорядження міського голови вже другий рік немає благодійних внесків у дошкільних групах та площах загального користування по школі, а з квітня 2017 року – по класах. Приміщення дошкільних груп ремонтувалися за кошти міського бюджету, а приміщення класів – за батьківські благодійні внески, отримані в комітетах класів до 1 квітня. Придбані товари, будівельні матеріали та інші цінності оформлені актами дарування за підписами членів батьківських комітетів та поставлені на облік у бухгалтерії відділу освіти Конотопської міської ради.
У закладі функціонує рада закладу (проведено 5 засідань). Всі рішення засідань оформлені протоколами з підписами членів ради закладу.
Фінансовий звіт ради закладу систематично розміщувався у інформаційному куточку.
Адміністрація, рада закладу та педагогічний колектив постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази. До нового 2017-2018 навчального року заклад готовий.

Фінансування з місцевого бюджету та державної субвенції.
Протягом звітного періоду за рахунок бюджетних асигнувань та державної субвенції виконано:
Поточні ремонти у всіх групових кімнатах, спортивній та музичній залах, у комп’ютерному класі, шкільній їдальні тощо(пофарбування, заміна шпалер);
Поточний ремонт покрівлі над ІІ молодшою групою та у приміщенні групи;
Придбання іграшок для дошкільних груп;
Ремонт каналізаційної системи харчоблоку;
Капітальний ремонт туалетних кімнат у 2-В та 4-А класах;
Придбання для харчоблоку жарової шафи, м’ясорубки, діелектричних килимків, металевого стелажа;
Забезпечення заходів по енергозбереженню у закладі;
Придбання навушників, принтера, комплектів стендів для комп’ютерного класу та з виховної роботи, оснащення за програмою «Афлатот»;
Придбано спортивний інвентар;
Придбання ігрових зон для відпочинку та розвитку дітей для 1-Б класу,  середньої групи, кабінету психолога.
Забезпечення класної кімнати 1-Г класу телевізором;
Встановлено по 2 енергозберігаючі вікна у ІІ та середній групах;
Придбано будівельні матеріали, фарбу, шпалери тощо для поточного ремонту (стін у переході між школою та садом, панелей у коридорах І та ІІ поверхів, віконних  відкосів, східців школи та садка, кабінету інформатики,  спортивної та музичної зал, їдальні та харчоблоку, вікон, дверей, дитячих та спортивних майданчиків);
Придбано посуд, канцелярські товари, миючі засоби, фарба для принтерів;
Придбано комплекти постільної білизни для 1-А, 1-Б, старшої та середньої груп;
Забезпечено всі дошкільні групи та 1-ші класи комплектом рушників;
Проведено повірку манометрів, вогнегасників, лічильників;
Замінено тепловий лічильник;
Здійснювалася   40% оплата харчування дітей дошкільних груп та 1-х класів; 60%  оплата    сніданків для учнів 2-4 класів;
100%  оплата комунальних послуг, забезпечення медикаментами невідкладної допомоги, забезпечення підручниками;
Оплата за користування мережею Internet;
Оплата експлуатації сигналізації у кабінеті інформатики.

Додаткові джерела фінансування :
орендні кошти ;
відсотки з надання додаткових освітніх послуг;
кошти від акцій «Каштани та горобина» для поповнення бібліотеки художньою літературою та підписки періодичних дитячих видань;
спонсорські ;
депутатські кошти;
батьківські благодійні внески.

Орендні кошти та відсотки з надання додаткових освітніх послуг:
– придбано 2 ноутбуки для 1-Б та 4-Б класів;
– придбано магнітну дошку для 1-Б класу;
– відремонтовано принтер з методичного кабінету.

Батьківські благодійні фонди класів (до 1 квітня 2017 року):
– поточні ремонти класних кімнат, роздягалень, санвузлів (ремонт та побілка стелі, поклейка шпалер, фарбування парт, вікон, підлоги, шаф у роздягальнях);
– демонтаж та заміна системи водопостачання у 2-В класі;
– придбання стільців у класній кімнаті 1-В класу;
– забезпечення 1-А та 3-Б класів принтерами;
– придбання ігрових зон для відпочинку та розвитку дітей у 1-В, 1-А класах.

Спонсорські кошти:
Придбання шафи для харчоблоку (ПП Стрельчук Н.П)

Депутатські кошти:
придбано килим для музичної зали (депутати Кирій О.В. та Яременко В.Р.);
принтер для 2-А класу (Завгородній С.І.);
4 нових сміттєвих контейнера, лінолеум у коридор 2-А класу (Яременко В.Р.);
освітлення території (Завгородній С.І.);
ігрова зона у старшу групу (Яременко В.Р.).
Звіти про раціональне використання батьківських благодійних коштів проводилися на батьківських зборах та щомісячно висвітлювалися в інформаційних куточках закладу класів.

9.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

З кожним роком посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм.
Виховання учня в школі та сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківським колективом з метою створення сприятливих умов для самореалізації та розвитку школяра.
Батьки є соціальним замовником  закладу, тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі, сприяють організації та проведенню позакласних виховних заходів, змагань, екскурсій.  Приділяється  належна увага роботі Ради закладу, батьківських комітетів.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю відбувалося через певні заходи:
проведення щорічної загальної Конференції;
проведення засідань ради закладу відповідно річного плану роботи;
вирішення нагальних проблем та  питань навчально-виховного процесу;
здійснення перевірки якості харчування дітей; рейдів щодо збереження підручників, зовнішнього вигляду школярів;
організація та проведення благодійних акцій;
стимулювання морального та матеріального заохочення здібних та талановитих дітей, найактивніших учасників виховних заходів;
за сприяння батьків організовувалися  та проводилися концерти, свята,конкурси, екскурсійно-туристичні поїздки;
з великим бажанням  в єдиний батьківський день батьки відвідували відкриті уроки вчителів, виховні заходи;
проводили уроки під час « Декади початкової школи»;
батьки брали участь разом з вчителями у психологічних тренінгах;
обговорювали найважливіших питань стосовно функціонування закладу, підготовки до нового навчального року, реалізації планів розвитку матеріально-технічної бази закладу.
Адміністрація та педагогічний колектив дуже вдячні батьківській громадськості, раді закладу, класним та груповим батьківськими комітетами  за розуміння та спільне вирішення проблем, за тісну співпрацю у навчанні  та вихованні наших дітей, за активну участь та допомогу у шкільній та позакласній діяльності закладу.

Директор Конотопського навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня
школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад «Казка»                                                                                                                            С.В.Селезньова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *