Відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2704-19#Text) мовою освітнього процесу в закладі є державна мова – українська.

В закладі вивчають іноземну мову – англійську.